Bio esenciálne oleje – v čom sú iné a má vyznam ich kupovať?

bio esenciálne oleje

Na trh neustále prichádzajú nové značky esenciálnych olejov. Niektoré sú označené 100% prírodné, bio esenciálne oleje alebo organické esenciálne oleje. Čo znamená „bio“ v kontexte esenciálnych olejov, ako bio oleje spoznať a v čom sa líšia od bežných silíc?

Čo sú bio / organické produkty

Organické produkty, tiež označované ako bio produkty, sú vyrábané v súlade s pravidlami ekologického poľnohospodárstva. V Európe sú tieto pravidlá stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov. 

Produkovať organicky znamená dodržiavať pravidlá a postupy ekologického (organického) poľnohospodárstva. Cieľom týchto postupov je podporiť ochranu životného prostredia a  zachovať resp. zvyšovať biodiverzitu.

V praxi to znamená, že ekologickí výrobcovia musia prijať rôzne prístupy k udržaniu úrodnosti pôdy, ako aj zdravia zvierat a rastlín, napríklad:

 • zákaz používania GMO a ionizujúceho žiarenia;
 • obmedzenie používania umelých hnojív, herbicídov a pesticídov;
 • zákaz používania hormónov a obmedzenie používania antibiotík len vtedy, keď je to nevyhnutné pre zdravie zvierat;
 • striedanie plodín; pestovanie rastlín viažúcich dusík a iných plodín na zelené hnojenie na obnovenie úrodnosti pôdy;
 • na zníženie vplyvu buriny a škodcov si ekologickí poľnohospodári vyberajú odolné odrody a plemená a techniky, podporujúce prirodzenú kontrolu škodcov;
levanduľa zber

Čo je  bio esenciálny olej

Bio esenciálny olej, označovaný tiež ako organický esenciálny olej, je taký, pri produkcii ktorého boli uplatnené pravidlá ekologického poľnohospodárstva. 

Inak povedané, produkcia bio esenciálnych olejov je navrhnutá tak, aby bola udržateľná a šetrná k životnému prostrediu. Platí obmedzenie používania GMO, berie sa ohľad na udržanie kvality a úrodnosti pôdy, obmedzené je tiež používanie potenciálne škodlivých látok.

Podľa čoho spoznať bio esenciálne oleje

Najspoľahlivejší spôsob, ako na území EÚ spoznať, či je výrobok organický, je podľa oficiálneho loga EÚ. Tým je biely list na zelenom pozadí. Niektoré európske krajiny si vytvorili aj vlastné organické logá.

Logo znamená, že boli dodržané prísne pravidlá EÚ o výrobe, spracovaní, manipulácii a distribúcii, a že výrobok obsahuje minimálne 95% organických zložiek. Logo môže byť umiestnené len na produktoch, ktoré boli certifikované autorizovanou kontrolnou agentúrou alebo orgánom.

bio esenciálne oleje, organické oleje

Pre nás, ako konečných spotrebiteľov, je prítomnosť loga dobrých signálom. Znamená totiž, že producent esenciálneho oleja sa dobrovoľne rozhodol prejsť procesom ekologickej certifikácie. Keďže to obnáša kontrolu prakticky každej fázy výrobného procesu, od pestovateľských praktík až po výrobné operácie, logo je istou zárukou kvality predávaného esenciálneho oleja.

Niektorí producenti esenciálnych olejov vykonávajú dokonca aj nadštandardné interné testovania svojich olejov pomocou GC/MS techniky (plynová chromatografia + hmotnostná spektrometria). Dokumentácia k tomuto testovaniu môže byť dostupná k nahliadnutiu na webe dodávateľa alebo je možné ju vyžiadať. GC/MS analýzy poskytuje napríklad Florihana (článok tu), no v posledných rokoch pribúdajú aj ďalšie značky olejov. 

Bio esenciálne oleje a konvenčné oleje – rozdiely

Medzi organickými a konvenčným spôsobom vyrábanými esenciálnymi olejmi existujú určité rozdiely. Pozrime sa na porovnanie ich kvality, bezpečnosti či terapeutickej účinnosti.   

Terapeutická účinnosť organických éterických olejov

Neexistujú dôkazy o tom, že by bio esenciálne oleje mali vyššiu koncentráciu účinných látok alebo lepšie terapeutické vlastnosti. To však vôbec nevadí, pretože význam ekologickej produkcie spočíva v niečom inom, a to:

 • po prvé, keďže bio produkty všeobecne vznikajú v režime ekologického poľnohospodárstva, možno ich považovať za bezpečnejšie. A to platí aj pre bio esenciálne oleje. Viac o tom v ďalšej kapitole. 
 • po druhé, ekologické metódy minimalizujú znečistenie a podporujú biodiverzitu, čo má pozitívny vplyv na životné prostredie. Kúpou bio esenciálnych olejov teda podporujeme udržateľné poľnohospodárstvo.

Bezpečnosť esenciálnych olejov

Pre ekologických poľnohospodárov je prioritou budovanie a udržiavanie bohatej živej pôdy. Napríklad organické látky sú do pôdy pridávané v podobe hnoja, kompostu alebo vedľajších živočíšnych produktov.

Na kontrolu a hubenie škodcov sa zase používajú biopesticídy z prirodzene sa vyskytujúcich zdrojov ako sú napríklad:

 • živé organizmy – na ničenie húsenicových škodcov sa využíva baktéria Bacillus thuringiensis . Súčasťou biolologickej kontroly škodcov je tiež dravý hmyz (napr. lienky).
 • pyretríny – vysoko účinné insektícidy rastlinného pôvodu, ktoré sa extrahujú z hlavičiek chryzantém.   
 • nimbový olej – nazývaný aj neem olej, je olej zo semien tropického stromu Azadirachta indica. Hlavnou zložkou oleja je zlúčenina azadirachtin, čo je širokospektrálny insekticíd, ktorý ovplyvňuje viac ako 200 druhov hmyzu, vrátane vošiek, múčnatiek, húseníc, roztočov, koreňových vošiek a strapiek.

Organické oleje teda pochádzajú z rastlín a bylín, ktoré splnili prísne požiadavky na syntetické hnojivá, pesticídy a GMO.

Z pohľadu čistoty možno bio esenciálne oleje považovať vo všeobecnosti za bezpečnejšie, pretože obsahujú menej rezíduí chemikálií / pesticídov, používaných prii pestovaní a spracovaní rastlín.

Vôňa 

Mnohí veria, že bio esenciálne oleje voňajú lepšie a intenzívnejšie ako bežné ne-organické oleje. Je to pravda? Ťažko povedať. 

Vôňa esenciálneho oleja je priamym odrazom jeho chemického zloženia. A to ovplyvňuje množstvo faktorov, vrátane pôdy, počasia, škodcov, podnebia, intenzity UV žiarenia, obdobia zberu a tak ďalej. 

Esenciálne oleje sú ako víno. Každý rok mierne odlišné zloženie a iná vôňa. Zmeny vo vôni preto nemožno jednoducho vysvetliť len ekologickým prístupom v pestovaní rastliny. 

Neznamená to, že to nemôže byť pravda. Len si to vyžaduje dôkladnejšie vedecké presķúmanie, aby sa o esenciálnych olejoch nešírili ďalšie mýty a nepravdy.

Cena bio esenciálnych olejov

V porovnaní s konvenčným poľnohospodárstvom používa ekologické poľnohospodárstvo menej pesticídov, znižuje eróziu pôdy, znižuje vyplavovanie toxických látok do podzemných a povrchových vôd a recykluje živočíšny odpad späť na farme. 

Daňou za šetrnejší prístup k životnému prostrediu sú obvykle nižšie výnosy plodín, čo sa premieta do vyšších cien za organické produkty. Bio esenciálne oleje nie sú v tomto výnimkou.

Organické esenciálne oleje bývajú drahšie, pretože ich výroba je nákladnejšia. Zvyčajne stoja o 20 až 70% viac ako ich konvenčné náprotivky. 

Z toho logicky vyplýva, že “normálna” cena bio oleja by nemala prekročiť dvojnásobok ceny ne-bio oleja. Ak je neúmerne vysoká, dôvodom býva najčastejšie obchodný model predaja (MLM). Jednoducho, za esenciálne oleje predávané formou MLM platíte viac a nesúvisí to s kvalitou oleja.

citrusové silice

Má význam kupovať bio esenciálne oleje?

Ak to zhrnieme, rozhodnutie kupovať bio éterické oleje je najmä otázkou individuálneho vkusu, preferencií a  hodnôt. 

Ak používate esenciálne oleje pravidelne a na dennej báze, z pohľadu bezpečnosti (čistoty) možno vnímať organické oleje ako lepšiekvalitnejšie. Nedá sa poprieť, že vzhľadom na spôsob pestovania rastlín a spôsob produkcie obsahujú takéto oleje menej kontaminujúcich látok.

Dobré vedieť! Ak máte možnosť, esenciálne oleje z kôry citrusov, napr. citrón, limetka, bergamot, pomaranč, kupujte v BIO kvalite. Citrusové ovocie je intenzívne postrekované a kontaminanty (pesticídy, herbicídy) môžu prejsť aj do esenciálnych olejov. Hoci sa to týka najmä olejov získaných lisovaním, kontaminujúce látky sa našli aj v destilovaných olejoch. Inak povedané, Bio citrusové oleje sú vždy lepšie ako ne-bio. Najmä ak ich plánujete inhalovať alebo aplikovať na kožu a sliznice.

Kde kúpiť esenciálne oleje v bio kvalite

Na našom trhu je viacero značiek bio esenciálnych olejov, napríklad:

Zhrnutie a záverečné poznámky k bio esenciálnym olejom

 • čo je bio esenciálny olej – bio / organický esenciálny olej je vyrobený z rastlín, ktoré boli vypestované alebo spracované pomocou princípov ekologického poľnohospodárstva. To prispieva k čistejšiemu a bezpečnejšiemu produktu pre spotrebiteľa.
 • význam loga – ekologické logo EÚ umožňuje jednotnú vizuálnu identifikáciu organických produktov, ktoré vznikli v systéme ekologického poľnohospodárstva, teda bez použitia syntetických pesticídov, herbicídov a hnojív. Je jediným spoľahlivým spôsobom, ako posúdiť, či určitý esenciálny olej je skutočne bio alebo nie.
 • aj ekologické poľnohospodárstvo využíva pesticídy – organický produkt automaticky neznamená, že vznikol úplne bez použitia pesticídov. Aj ekologickí poľnohospodári môžu používať organické pesticídy, ak sú na schválenom zozname látok.
 • bio esenciálne oleje vs konvečné – hoci panuje všeobecné presvedčenie, že organické esenciálne oleje sú z hľadiska kvality lepšie ako konvenčné oleje, existuje zatiaľ len málo výskumov na podporu tohto názoru. Tých pár štúdií, ktoré porovnávali zloženie bio a konvenčných olejov však naznačuje, že organické oleje obsahujú menej kontaminantov ako ne-organické, a teda ich možno považovať za bezpečnejšie (platí najmä o lisovaných citrusových olejoch).
 • aj ne-organické oleje môžu byť kvalitné – najlepší spôsob, ako posúdiť kvalitu akéhokoľvek esenciálneho oleja, či už organického alebo bežného, sú chemické analýzy. Nie každý výrobca však analýzy z finančných dôvodov má (reč je najmä o tzv. GC/MS analýze) – v takýchto prípadoch nám nezostáva iné len dôverovať a všímať si filozofiu značky, jej komunikáciu a možno sa aj pýtať na spôsob produkcie.
 • nie je to len o cene – bio esenciálne oleje sú o niečo drahšie ako konvenčné. Je to daň za vyššiu kvalitu z pohľadu čistoty produktu. Kúpou organických olejov získavame nielen bezpečnejší produkt vo vyššej kvalite, ale tiež podporujeme ekologické poľnohospodárstvo a prispievame tak k ochrane prírodných zdrojov. 

Záver

Dopyt po organických produktoch, vrátane bio esenciálnych olejoch, neustále rastie. Certifikované organické esenciálne oleje predstavujú vďaka nižšiemu obsahu až absencii potenciálne škodlivých reziduí pesticídov zdravšiu alternatívu ku konvenčným olejom. 

Je však dôležité si uvedomiť, že aj esenciálne oleje bez ekologického loga EÚ môžu byť vysoko kvalitné.

Prečo teda bio esenciálne oleje kupovať? Pretože filozofia ekologického poľnohospodárstva a význam bio produktov ďaleko presahujú prínos pre jednotlivca. Nie je to len o zdravšej alternatíve, ale najmä o zachovaní zdravia pôdy, kvality vodných zdrojov a o celkovej dlhodobej udržateľnosti, z ktorej budú profitovať najmä ďalšie generácie.

Užitočné odkazy

Ako používať esenciálne oleje

Online kurz aromaterapie zdarma

Ako vyrobiť esenciálny olej

 • dá sa esenciálny olej a hydrolát vyrobiť aj doma? Dá! Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Použité zdroje

https://www.newdirectionsaromatics.com/blog/products/organic-vs-nonorganic-essential-oils-a-detailed-breakdown.html
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-production-and-products_en
https://euorganicproducts.eu/
https://ejbpc.springeropen.com/articles/10.1186/s41938-021-00440-3
https://www.mdpi.com/2223-7747/12/23/4022

Štítky:
Komentáre