PREHLÁSENIE O POSKYTOVANÝCH INFORMÁCIÁCH

 

Všetky informácie poskytované na týchto webstránkach sú určené výlučne na vzdelávacie účely a neslúžia ako náhrada odbornej zdravotnej starostlivosti. Nie sú a ani nesmú byť použité na diagnostiku či liečbu bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom alebo aromaterapeutom s medicínskym vzdelaním.

Tak ako vo všetkých oblastiach života, aj v prípade esenciálnych olejov je potrebné riadne a dôkladné vzdelávanie. Ak esenciálne oleje používate, robte tak zodpovedne, pretože na internete sa nachádza mnoho nesprávnych (a niekedy dokonca aj zdraviu nebezpečných) informácií. Pri tvorbe obsahu týchto webstránok sa snažím vychádzať z overených a vedecky podložených zdrojov.

Esenciálne oleje sú terapeuticky účinné, avšak pri nesprávnom použití môžu spôsobiť zdravotné problémy. Netreba sa ich báť, no rozhodne by sme s nimi mali narábať s rešpektom a prispôsobiť ich individuálnym potrebám.

Na základe získaných vedomostí som zásadne proti vnútornému užívaniu esenciálnych olejov bez náležitého dohľadu zdravotníckeho profesionála, trénovaného v problematike aromaterapie.

 

 

Vezmite prosím na vedomie, že nie som lekár a nemám medicínske, ale prírodovedné vzdelanie. Nenesiem žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu či ujmu na zdraví, vzniknutú spoľahnutím sa výlučne na tieto informácie či ich nesprávnym interpretovaním.

Kopírovanie informácií, uvedených na týchto web stránkach, je povolené len s mojím písomným súhlasom a s uvedením riadnych odkazov na tento web.

Prajem vám krásny zvyšok dňa, nasýteného úžasnými vôňami esenciálnych olejov.

Marika

RNDr. Mária Piknová, PhD.