OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné informácie sú chránené

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevník webu, zverujete nám svoje osobné údaje. Ochranu súkromia a osobných údajov berieme vážne a s osobnými údajmi zaobchádzame výhradne v súlade s platnou legislatívou.

Kto je správca osobných údajov

Správcom osobných údajov na webe www.aroma-explorer.sk je spoločnosť ELUMA Group s.r.o., Gerlachovská 867/12, 04001 Košice, zapísaná v zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: S.r.o., Vložka číslo: 28455/V; e-mail eluma@elumagroup.sk, kontaktná osoba: RNDr. Mária Piknová, PhD.

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám  so spracovávaním budú pomáhať.

Ako nás môžete kontaktovať

Pokiaľ sa na nás v priebehu spracovávania Vašich údajov budete chcieť obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-mail eluma@elumagroup.sk, alebo na tel. +421 907 593 786.

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
 • umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Aké údaje spracovávame a za akým účelom

Spracovávame len tie osobné údaje, ktoré nám sami zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa príp. telefón nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov k online kurzu, dodanie objednanej služby alebo produktu, atď.).

Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing - zasielanie noviniek e-mailom 
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. 

Ak nie ste našim zákazníkom, zasielame vám novinky e-mailom len na základe vášho súhlasu, a to po dobu 7 rokov od udelenia. Súhlas nám vyjadríte tzv. Double opt-in potvrdením. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov. 

V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.

Pokročilý marketing na základe súhlasu

Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. na remarketing a zacielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Súhlas je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Fotografická dokumentácia, referencie

Iba na základe vášho súhlasu môžem použiť vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na svojich stránkach, a to do času, než váš súhlas odvoláte. Ten možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, Vaše údaje z formulára, vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam poskytli, budú uložené na spracovanie žiadosti. Tieto informácie nebudeme zdieľať bez vášho súhlasu.

Cookies

Jednotlivé stránky tejto webovej lokality používajú súbory cookie. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Slúžia na to, aby naša ponuka bola užívateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie sú malé textové súbory uložené vo vašom počítači a uložené v prehliadači.

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies:

 • Krátkodobé (angl. session cookies) sú iba dočasné a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len dovtedy, kým prehliadač nezavriete.
 • Trvalé alebo dlhodobé (angl. persistent cookies) súbory cookie zostávajú vo Vašom zariadení až do skončenia ich platnosti (môže ísť o minúty, dni alebo roky od vytvorenia/aktualizácie súborov cookie) alebo pokiaľ ich ručne nezmažete.
 • Súbory cookie tretích strán - tieto súbory cookie sú ukladané v mene tretích strán. Ide o nástroje spoločností Google na analýzu alebo marketingovú automatizáciu alebo o prípad zobrazovania obsahu webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook.

Používanie súborov cookie je možné nastaviť príp. zakázať pomocou Vášho internetového prehliadača. Pokiaľ však cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

Google Analytics

Táto webová lokalita využíva funkcie služby Google Analytics, ktorej poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Zozbierané cookie súbory sú následne spracované spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. 

Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú. 

Týmito spracovateľmi sú:

 • SmartSelling a.s. (MioWeb, FAPI)
 • MailerLite (nástroj na emailovú komunikáciu)
 • Poskytovateľ služieb pre hostingové služby
 • Externá účtovníčka
 • Zasielateľské služby na dodanie objednaného tovaru

Iným subjektom je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností.

Uisťujeme vás, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov.

Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. 

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude uskutočnené na území EÚ.

Vaše práva

Nižšie nájdete prehľad vašich práv. Ak chcete niektoré z týchto práv uplatniť, použite, prosím, kontaktné informácie uvedené v časti „Ako nás môžete kontaktovať“.

Právo na informácie o vašich údajoch

Na požiadanie vám poskytneme informácie o údajoch, ktoré o vás uchovávame. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám v lehote 30 kalendárnych dní formou e-mailu doložíme, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Právo na opravu a doplnenie vašich údajov

Ak sa u vás niečo zmení alebo sú Vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania vašich údajov

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje; myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli  námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania (napr. odhlásením sa z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na prenosnosť

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovo čitateľnej podobe.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Na požiadanie vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 kalendárnych dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, články či produktmi a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohli prípadné pochybenie napraviť.

Mlčanlivosť

Všetci naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. 

Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.