Proti-zápalové účinky esenciálnych olejov

proti-záapalové esenciálne oleje

Esenciálne oleje majú mnohé terapeutické účinky. Pôsobia napríklad proti-zápalovo, upokojujúco na kožu či zmierňujú prejavy alergií. Tieto tvrdenia sú však dosť všeobecné a pre mnohých málo uspokojivé. Ak máte radi vedecké fakty, pozrime sa teraz spolu trochu detailnejšie na mechanizmus pôsobenia esenciálnych olejov v procese zápalu.

Skôr než však začneme, je potrebné objasniť si jednu základnú vec: esenciálne oleje sú zmesi desiatok až stoviek chemických zlúčenín. Ak teda hovoríme, že esenciálny olej má proti-zápalové účinky, tento efekt je sprostredkovaný nejakou konkrétnou molekulou, zlúčeninou, ktorá má svoj názov. Napríklad sabinén, terpinén-4-ol a podobne. Tieto látky sú zvyčajne v oleji prítomné vo vyššom množstve – môžu tvoriť aj do 90% obsahu oleja.

Dôležitá poznámka 🙂 Nedá sa však povedať, že za proti-zápalové vlastnosti oleja môže len daná konkrétna zlúčenina. Keďže olej obsahuje desiatky rôznych zlúčenín, jeho terapeutický účinok je výsledkom ich spolupôsobenia. Štúdie uskutočnené na izolovaných zlúčeninách z esenciálnych olejov nám poskytujú len určitý „náhľad“, vodítko a aspoň čiastočné pochopenie toho, ako olej funguje na náš organizmus, ktorý je biologický systém. Je to však len jeden z mnohých dielikov skladačky.

Čo je zápal?

Zápal je obranná odpoveď organizmus na poškodzujúce vplyvy, napríklad napadnutie patogénmi alebo zranenie a poškodenie tkanív / buniek. Prvým stupňom tohto obranného mechanizmu je akútny zápal, zabezpečovaný vrodeným imunitným systémom.

Je to zložitý proces, zahŕňajúci množstvo nízkomolekulárnych aj vysokomolekulárnych látok, vrátane buniek imunitného systému.  Cieľom zápalu je „upratať“ na mieste poškodenia, t.j.  zneškodniť škodliviny (baktérie, vírusy), odstrániť látky z rozpadnutých buniek a opraviť poškodené tkanivo.

Mediátory zápalu

Priebeh zápalu regulujú látky, označované ako mediátory zápalu. Patria sem napríklad vazoaktívne amíny ako je histamín, cytokíny či deriváty kyseliny arachidónovej, tzv. eikozanoidy (prostaglandíny, tromboxany a leukotriény).

Tieto zápalové látky majú množstvo rôznych funkcií. Asistujú v rôznych procesoch, ktoré sú dôležité na to, aby „opravy“ na mieste poškodenia bolo vôbec možné uskutočniť. Zaisťujú zúženie veľkých ciev a naopak rozšírenie (dilatáciu) kapilár, obmedzujú prietok krvi orgánmi, pôsobia v procese tvorby krvných zrazenín, priťahujú leukocyty (biele krvinky) do miesta poškodenia, zvyšujú telesnú teplotu (horúčka je dôležitá v boji s infekciou), spôsobujú vnímanie bolesti a pod.

Enzýmy potrebné pre tvorbu mediátorov zápalu

Pozrime sa teraz na mediátory zápalu zvané eikozanoidy. Bunka ich „vyrába“ z kyseliny arachidónovej, ktorú má uloženú „do zásoby“ v bunkovej membráne (naviazanú na fosfolipidy). Prvým krokom pre syntézu eikozanoidov je preto uvoľnenie tejto kyseliny z bunkových membrán, čo zaisťuje enzým fosfolipáza A2.

Kyselina arachidónová následne slúži ako štartovací bod pre syntézu lipidových zápalových mediátorov – prostaglandínov, tromboxanov a leukotriénov.

„Výroba“ uvedených látok predstavuje kaskádu biochemických reakcií, za účasti rôznych enzýmov. Na tomto mieste spomenieme len enzýmy zvané cyklooxygenázy (ozn. skratkou COX) a enzým 5-lipoxygenáza (5-LOX).

Proti-zápalové lieky inhibujú COX a 5-LOX

Možno teraz rozmýšľate, prečo spomínam tieto podrobnosti a zložité názvy enzýmov… Je to preto, že proti-zápalové látky často ovplyvňujú aktivitu vyššie spomínaných enzýmov. Nesteroidné proti-zápalové liečivá ako ibuprofen a aspirín inhibujú (potláčajú) aktivitu enzýmov ako je cyklooxygenáza, čím bránia tvorbe zápalových mediátorov.

Výsledkom je zmiernenie prejavov zápalu – menej začervenania, opuchu, bolesti.

Samozrejme, zápal je fyziologický prejav a je žiadúci a potrebný, aby došlo k náprave v mieste poškodenia. Niekedy však tieto obranné deje prebiehajú pridlho, nie sú správne regulované a vyústia do samopoškodzujúcich dejov. Môže to viesť k rôznym ochoreniam, ako sú autoimunitné ochorenia, alergie, artritída, rakovina, ateroskleróza…

Esenciálne oleje a zápal

Esenciálne oleje obsahujú mnohé chemické látky a niektoré z nich dokážu zasahovať v prvých krokoch zápalového procesu – podobne ako nesteroidné proti-zápalové liečivá.

Inak povedané, ovplyvňujú tvorbu mediátorov zápalu, potláčajú aktivitu enzýmov ako je fofolipáza A2, cyklooxygenáza či lipoxygenáza.

Harmančekový olej a jeho proti-zápalové a kožu hojace účinky

Príkladom je zlúčenina α-bisabolol. Je to látka, ktorú nájdeme v harmančekovom esenciálnom oleji.

Harmanček (Matricaria recutita) je bylinka známa už celé stáročia pre svoje proti-zápalové a kožu-hojace účinky. Kvetové hlavičky obsahujú esenciálny olej, ktorého hlavnou zložkou je α-bisabolol.

Jedným z mnohých účinkov α-bisabololu je proti-zápalový efekt. Výskumy ukázali, že táto látka potláča aktivitu enzýmu 5-lipoxygenázy, čo vedie k zníženiu tvorby mediátorov zápalu.

Tea tree olej a jeho anti-alergické účinky

Obdobne, čajovníkový olej (Tea tree) obsahuje významné množstvo zlúčeniny terpinén-4-ol. Táto látka zmierňuje prejavy alergií tým, že potláča uvoľňovanie histamínu a produkciu cytokínov.

Zoznam proti-zápalových zlúčenín esenciálnych olejov je oveľa dlhší…

Zoznam zlúčenín z esenciálnych olejov, ktoré dokážu ovplyvňovať zápalový proces je samozrejme dlhší a problematika podstatne zložitejšia a ani zďaleka dôkladne preskúmaná.

Cieľom článku bolo len veľmi stručne načrtnúť mechanizmus proti-zápalového účinku esenciálnych olejov a poukázať, že častokrát fungujú veľmi podobne ako komerčné liečivá.

Mnohé zlúčeniny, ktoré sú súčasťou esenciálnych olejov, sú súčasťou kozmetických aj farmaceutických formúl. Príkladom je práve α-bisabolol, ktorý nájdeme v dekoratívnej kozmetike (peny po holení, krémy, detská kozmetika) a farmaceutických prípravkoch, pretože je proti-zápalový, upokojuje kožu a je nealergénny.

Komentáre