Hydroláty v boji s mikróbami – prečo je menej niekedy viac [Štúdia]

Hydroláty sú aromatické vody z rastlín, ktorým sa pripisujú mnohé účinky. Môžu sa aplikovať priamo na pokožku a dokonca užívať vnútorne. Dokážu údajne pomôcť s kožnými ochoreniami, ktoré spôsobujú baktérie, plesne alebo kvasinky. Sú antimikrobiálne účinky hydrolátov skutočné? Prečítajte si, aké výsledky priniesla jedna z vedeckých štúdií.

Čo sú hydroláty?

Hydroláty, známe aj ako hydrosóly alebo kvetové vody, sú vodné roztoky, získavané vodnou alebo parnou destiláciou rastlinného materiálu.

Na rozdiel od esenciálnych olejov, ktoré sú koncentrované a hydrofóbne (odpudzujú vodu / nemajú radi vodu a sú v nej takmer nerozpustné), hydroláty sú na 99,95% voda, v ktorej sú rozpustené prchavé zložky rastlín. 

Hydroláty sú podstatne menej koncentrované ako esenciálne oleje, čo ich robí vhodnejšími na priamu aplikáciu. No môže mať takáto, takmer čistá voda, reálne biologické účinky?

Význam a využitie hydrolátov

Hydroláty sa pôvodne považovali za odpad pri výrobe esenciálnych olejov. V posledných desaťročiach sa však začali viac skúmať pre ich potenciálne využitie v medicíne, kozmetike a potravinárstve, čo prispelo k ich popularite.

Dnes už ani zďaleka nepredstavujú vedľajší produkt destilácií a získavajú sa nielen z aromatických rastlín, ale aj z rastlín, ktoré silice vôbec neprodukujú. 

Štúdie ukazujú, že hydroláty majú rôzne bioaktívne vlastnosti, vďaka ktorým môžu byť užitočné v boji proti bakteriálnym a hubovým infekciám

antimikrobálne účinky hydrolátov a esenciálnych olejov

Prečo sa hydroláty skúmajú?

Antimikrobiálne účinky hydrolátov, t.j. ich aktivita voči rôznym druhom mikróbov (baktérie, plesne, kvasinky) sú atraktívnou výskumnou témou. Skúmanie hydrolátov je dôležité z niekoľkých dôvodov:

  • antibiotická rezistencia – zvyšujúca sa odolnosť mikroorganizmov voči antibiotikám (= stav, keď antibiotiká “nezaberajú”) vytvára potrebu nových antimikrobiálnych látok.
  • nízka toxicita – hydroláty majú v porovnaní s esenciálnymi olejmi nižšiu toxicitu, čo umožňuje ich bezpečnejšie použitie na pokožke, v ústnej dutine, pri vnútornom užívaní alebo pri aplikácii na iné organizmy, napríklad rastliny napadnuté škodcami.
  • prírodný pôvod – hydroláty sú prírodné produkty s nízkym environmentálnym dopadom, vďaka čomu sú zaujímavou zelenou alternatívou k syntetickým látkam, využívaným napríklad v poľnohospodárstve.

Antimikrobiálny účinok hydrolátov z pohľadu vedy

Na antimikrobiálne vlastnosti vybraných hydrolátov sa zameriavala jedna zo štúdií, publikovaná v roku 2021 pod názvom “Je antimikrobiálna aktivita hydrolátov nižšia ako u esenciálnych olejov?”

Autori v nej porovnávali antimikrobiálnu aktivitu esenciálnych olejov a hydrolátov, extrahovaných zo šiestich aromatických rastlín pestovaných v Taliansku: Lavandula angustifolia (levanduľa lekárska), Lavandula intermedia (levanduľa prostredná – lavandin), Origanum hirtum (pamajorán), Satureja montana (saturejka horská) a dvoch druhov z rodu monarda (Monarda didymaMonarda fistulosa). 

Výskum sa zameriaval na účinky hydrolátov proti rôznym kmeňom bakterií a húb, ktoré sú potenciálne patogénne pre ľudskú pokožku.

Výsledky ukázali, že hoci bol celkový účinok hydrolátov v porovnaní s esenciálnymi olejmi miernejší, napriek tomu dokázali efektívne zastaviť rast baktérií a plesní.

Hydrolát vs esenciálny olej – kto je silnejší?

Pri hlbšej analýze získaných dát autori spomínanej štúdie dokonca dospeli k názoru, že zložky hydrolátov sú relatívne účinnejšie ako zložky esenciálnych olejov. 

Zjednodušene povedané, ak sa vezme v úvahu koncentrácia (množstvo) aktívnych chemikálií, hydroláty vykazovali silnejšie účinky ako esenciálne oleje

Vysvetlením by mohla byť hydrofilná povaha hydrolátov, teda fakt, že sú to vodné roztoky. Vodné prostredie by mohlo prispievať k lepšej biologickej dostupnosti bioaktívnych látok hydrolátu pre ich interakciu s baktériami a hubami. Účinné látky z hydrolátov sa ľahšie dostávajú k mikroorganizmom, kde pôsobia. 

Tieto dáta sú zaujímavé najmä pre aplikáciu hydrolátov pri liečbe kožných infekcií. V týchto prípadoch je dôležitá lokálna aplikácia liečiva, ktoré by malo byť účinné a zároveň bezpečné pre neporušenú alebo poškodenú kožu. 

Hydroláty sú z tohto hľadiska zvlášť atraktívne, pretože spĺňajú obidve tieto požiadavky – jemnosť a súčasne účinnosť.

Kurz destilovania bylín MINI

Výrobu vlastného esenciálneho oleja  a hydrolátu zvládne každý – aj vy!

Hydroláty predstavujú perspektívnu oblasť výskumu

Zatiaľčo esenciálne oleje sa študujú už dlho a niektoré ich vlastnosti, ako je antimikrobiálna aktivita, sú dobre zdokumentované, hydroláty zostávajú preskúmané nedostatočne

Nízka toxicitavysoká bioaktivita pri nízkych koncentráciách však naznačujú, že hydroláty majú obrovský potenciál využitia v terapii, kozmetike, potravinárstve a poľnohospodárstve. 

Dôležitým predpokladom je však dôkladné porozumenie ich zloženiu, účinkom a farmakologickým vlastnostiam. Je dôležité si uvedomiť, že každý hydrolát má jedinečné zloženie a účinnosť voči mikróbom môže byť rôzna, čo napokon naznačujú rôzne štúdie. Zostáva len dúfať, že im vedci budú venovať dostatok pozornosti aj do budúcna.

Odporúčaná literatúra

Hydrolaterapie (Lydia Bosson)

Jedna z mála publikácií na trhu o hydrolátoch a ich využití na terapeutické účely. Zahŕňa základné informácie o hydrolátoch, profily takmer 50 hydrolátov, liečebné postupy a receptúry. 313 strán.

Komentáre